Akvizície

Chystáte sa expandovať na nemecký alebo rakúsky trh?

Hľadáte nové príležitosti podnikania alebo by ste chceli diverzifikovať svoj výrobný program?

Môžeme Vám pomôcť pri hľadaní vhodného partnera pre spoločné podnikanie alebo odkúpenie fungujúcej spoločnosti vyhovujúcej vaším kritériam.

Spoločnosť KRIMARK s.r.o. vám formou sprostredkovania akvizície pomôže zvýšiť váš potenciál a uzavrieť úspešne celú transakciu.