Predstavujeme sa...


Spoločnosť KRIMARK s.r.o . bola založená v roku 2011. 

Ponúka vám svoje služby v oblasti poradenstva a tiež komplexný balík služieb pri zakladaní vašej spoločnosti na Slovensku.

Po vstupe Slovenskej republiky do EÚ sa naša krajina stala atraktívnou pre zahraničné spoločnosti z pohľadu zakladania pobočiek na tomto trhu. Ešte stále však existuje jazyková bariéra a nedostatok informácií, ktoré vám naša spoločnosť pomôže prekonať tak, aby štart vášho podnikania bol bezproblémový.

Rovnako atraktívny je slovenský trh aj v oblasti náboru a získavania zamestnancov. V súčasnosti má Slovenská republika dostatok kvalifikovaných pracovných síl v oblasti techniky, zdravotníctva, informačných technológií a iných. Naši pracovníci sú motivovaní zamestnať sa vo svojich profesiách na pracovnom trhu Rakúska, či Nemecka.


konateľ spoločnosti

   Ing. Martina Krišková

Po ukončení vysokoškolského štúdia na Martin Luther - Universität v Halle a.d. Saale (Nemecko) začala v roku 1995 pracovať na Slovensku v spoločnosti zo zahraničnou účasťou. Zastávala riadiace pozície v oblasti produktového manažmentu a marketingu, predaja a tiež v oblasti nákupu. Neskôr pôsobila ako člen štatutárnych orgánov spoločnosti, člen dozornej rady a predstavenstva. Vo svojej profesnej praxi pracovala s viacerými zahraničnými akcionármi z Rakúska i Nemecka - Schärdinger Milch AG, NÖM AG Wien, Meggle.  Ako člen vedenia sa podieľala na reorganizácii štruktúry podniku a optimalizačných opatreniach, najmä v súvislosti s procesom zmeny akcionárov spoločnosti.

Významnú súčasť jej práce počas pôsobenia v top - manažmente tvorila práca s ľuďmi, počnúc výberom pracovníkov, ich zaškolením a vedením, ako aj motiváciou. Spolupracovala s externými personálnymi agentúrami pri výbere a obsadzovaní zamestnancov na rôznych úrovniach spoločnosti, pozíciách v strednom aj vyššom manažmente.