First contact


Hľadáte obchodného partnera na nemeckom alebo rakúskom trhu a narazili ste na jazykovú bariéru? Chýbajú vám potrebné informácie? Pomôžeme vám zorientovať sa. V prípade záujmu z vašej strany zrealizujeme potrebnú telefonickú aj písomnú komunikáciu s nemecky hovoriacimi subjektmi. Podľa vášho zadania a vzájomne odsúhlasenej stratégie vás zastúpime pri úvodných informačných rozhovoroch.

V slovenskom jazyku vám postúpime:

  • informáciu o zrealizovaných telefonátoch a ich obsahu
  • korešpondenciu (e-mail, písomnosti) vedenú vo vašom mene
  • korešpondenciu (e-mail, písomnosti) prichádzajúcu v nemeckom jazyku
  • záverečnú písomnú správu

Podľa potreby pre vás zabezpečíme prieskum trhu v dohodnutom rozsahu.