Interim manažment

Interim manažment je časovo ohraničený prenájom skúseného manažéra, ktorý plní vzájomne dohodnuté činnosti alebo úlohy priamo vo firme.  

Tento manažér získaný z externých zdrojov je na dohodnutú lehotu integrovaný do funkčnej hierarchie firmy.

Interim manažér:

  • vo firme pôsobí bez toho, aby tam bol zamestnaný
  • jedná za spoločnosť i navonok
  • ide o manažéra s rozsiahlymi manažérskymi skúsenosťami
  • jeho pôsobenie vo firme je časovo obmedzené
  • jeho nasadenie je sústredené na splnenie určitej úlohy alebo na realizáciu projektu
  • vo vzťahu k podriadeným spolupracovníkom má prikazovaciu pravomoc

Zabezpečíme pre Vašu firmu Interim manažéra

Náš Interim manažér vám pomôže preklenúť obdobie neobsadeného manažérskeho miesta, riadiť nový projekt, realizovať výsledky poradenského projektu alebo posilniť firmu v zložitom období (napríklad pri reštrukturalizácii, sanácii, akvizícii alebo fúzii, pri hľadaní následníka šéfa firmy...).

Od nášho Interim manažéra môžete očakávať nadhľad, efektívne riešenia problémov a nastavenie princípov ďalšieho fungovania vašej spoločnosti. Náš Interim manažér sa vo vašej firme rýchlo zorientuje, nájde problémové miesta a navrhne i prípadné personálne opatrenia.