Podnikateľské poradenstvo

KRIMARK s.r.o. ponúka vznikajúcim firmám a organizáciám podnikateľské poradenstvo v nasledovných oblastiach:

  • založenie spoločností
  • manažérske poradenstvo
  • personálne poradenstvo
  • asistencia pri nadviazaní kontaktov s potenciálnymi obchodnými partnermi
  • identifikácia cieľových skupín
  • identifikácia konkurenčného prostredia

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, na základe jeho potrieb a požiadaviek. Poskytujeme podporu pri definovaní stratégie, identifikovaní problémov, formulovaní cieľov. Po vzájomnej dohode integrujeme do poradenského projektu odborníkov z príslušných oblastí.

Výsledkom podnikateľského poradenstva je konkrétne riešenie - založenie firmy, odporúčania, analýzy.