Zakladanie spoločností

Chcete začať podnikať?  Spoločnosť KRIMARK s.r.o. vám ponúka široké spektrum svojich služieb. Poskytneme vám pomoc pri zakúpení ready-made spoločnosti, prípadne založení úplne novej spoločnosti alebo prevode obchodného podielu už existujúcej slovenskej spoločnosti.

Podľa vašich požiadaviek zrealizujeme aj ďalšie kroky v procese zakladania spoločnosti - nájdeme vhodné sídlo, zabezpečíme výber zamestnancov, poskytneme poradenské služby.

Špecializujeme sa na zákazníkov z nemecky hovoriacich krajín. Plynule ovládame nemecký jazyk a dokonale sa tak prispôsobíme nárokom začínajúcich podnikateľov na území Slovenska. Našou obrovskou výhodou je znalosť slovenského podnikateľského prostredia. Spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí (ekonomickej, právnej, informačných technológií), aby sme dokázali pokryť všetky potreby klientov efektívne a na vysokej odbornej úrovni. Naša spoločnosť má sídlo v Bratislave, hlavnom meste Slovenska.

Čo pre Vás môžeme urobiť?

  • založenie spoločnosti (nová spoločnosť, prípadne ready-made)
  • zabezpečenie sídla spoločnosti (registračné sídlo, nájdenie vhodných kancelárskych priestorov)
  • recruitment
  • dočasný manažment novej spoločnosti alebo dočasný štatutárny orgán
  • podnikateľské poradenstvo